Tím, že se většina oleje vsákla do dřeva, přebytečný olej byl lehce setřen a po 15 až 20 minutách dosucha rozleštěn, nevytvoří se na povrchu dřeva téměř žádná vrstva oleje. Přesto vsáklý olej výrazně zpevní povrch dřeva, zvýší jeho mechanickou odolnost spolu s odolností na vodu a bytové chemikálie. U olejů určených především pro exteriér, nebo použitých v interiéru na pohledové plochy, jako je dřevěné  obložení stěn, podhledy nebo některé pochozí plochy,  rozleštění  není nutné. Odstranění nevsáklého oleje setřením je ale vždy nutné.  Pokud tak neučiníte, tak zaschlý nevsáklý olej vytvoří lesklé plochy. Pokud oleje nanášíte na nábytek, dveře a podobně, bude velmi nutné pro získání na omak příjemného povrchu olej vždy dokonale rozleštit. Ideální je k rozleštění použít tak zvaný padovací kartáč.  Je také nutné vzít na vědomí skutečnost, že oleje získávají své konečné vlastnosti podle prostředí, teploty a vlhkosti vzduchu až za 3 až 4 týdny. Tato časová prodleva je dobou zrání. Teprve po tomto časovém odstupu získávají potřebnou odolnost na oděr, vodu, bytové chemikálie a podobně. 

Z uvedeného vyplývá, že ošetřené dřevěné plochy budete po tuto dobu užívat šetrně.

Extrémní penetrační schopnost má ale i svou stinnou stránku.  Používané oleje na dřevo jsou převážně rostlinného původu.  Nejsou tedy dokonale bezbarvé a čiré jako voda. Jsou různě lehce zabarvené do žluta.  Při dlouhodobém skladování dochází vlivem přítomnosti kyslíku k jejich postupné oxidaci. To se projeví  sytějším žlutohnědým odstínem. Pokud oleje uchováváte v obalu, který je postupem času lehce deformovaný, mějte  na paměti,  že  toto vsáknutí – deformace směrem dovnitř,  je způsobena  spotřebovaným kyslíkem uvnitř obalu. Z obou uvedených důvodů by měla být expirační doba zasychajících rostlinných olejů proto dodržena a oleje spotřebovány. Většinou to bývá 3 roky od data plnění.  Oxidaci olejů také významně snížíte dokonalým uzavíráním obalů. Neskladujte dlouhodobě poloprázdné obaly.

Mírné ztmavnutí oleje v expirační době není na závadu. Fysikální vlastnosti oleje se v této době výrazně nemění. Olej má stále své vlastnosti. Dřevitá barva ještě více zvýrazní   kresbu dřeva a propůjčí mu příjemný odstín. Stinnou stránkou vysoké penetrační schopnosti je také bohužel skutečnost, že sytost probarvení povrchu dřeva je zcela odvislá od savosti podkladu. Savější místa umožní výrazně hlubší a mohutnější penetraci. Nesavá místa se chovají naopak. Výsledkem je potom vznik tmavších míst, tak zvaných kocourů. K tomu mají sklon měkká, savá dřeva, jako jsou smrk, olše, lípa, topol a to zejména u barevně upravených olejů.

Tyto barevné rozdíly mají tendenci v malém měřítku vznikat i u čirých, nezabarvených olejů.

Jak tomu ale zabránit a docílit barevné rovnoměrnosti?  Tomu lze zabránit pouze sjednocením savosti povrchu a to především pro zabarvené oleje do tmavších odstínů jako je např. ořech a podobně. U těchto odstínů umocňuje vznik „kocourů“ přítomnost černého pigmentu.

Jak eliminovat tuto skutečnost? Toho se dosáhne dvěma způsoby:

1. Dokonalým přebroušením povrchu dřeva a následně předpenetrací. Vůbec nejhorší  možnou variantou je aplikovat barevný, ale i čirý olej, na dokonale ohoblovaný povrch palubky. Na  pouze ohoblované a nepřebroušeném  povrchu, jsou velké rozdíly mezi savými a nesavými místy.

2. Ručním přebroušením houbičkou si polepšíte, ale ne úplně. Ruční elektrická vibrační, ne rotační, bruska s jemným brusným  papírem  bude lepší. Pokud ale budete nároční, tak se nevyhnete  přebroušení celého povrchu na tak zvané kalibrační brusce, kterou používají truhláři a tento problém a to nejen u olejů, ale i  u lazurovacích prostředků, velmi dobře znají.

Po přebroušení povrchu, které musí být vždy ve směru dřeva, bude pro získání pěkného a barevně jednotného povrchu  ještě nutné provést tak zvanou předpenetraci, která dál sjednotí savost v celé ploše. K předpenetraci, jako první aplikační vrstvě, musíte vždy použít čirý, bezbarvý olej, který může být  ten samý, jaký následně použijete pro barevné provedení. Tuto první čirou penetrační vrstvu aplikujte ve  slabé vrstvě a tu krátce po nanesení za 2 a 3 minuty setřete a po dalších cca 15 minutách  lehce rozleštěte.  Pokud budete používat vysokosušinový  olej, tak ten k předpenetraci není úplně vhodný. Jeho vysoká sušina bude příliš blokovat barevnou účinnost následující  vrstvy a výsledný odstín může být světlejší.  Podle zvážení můžete v tom případě aplikovat ještě jednu barevnou vrstvu.  V tom případě místo vysokosušinového oleje – označení vysokosušinový je na obalu uvedeno. V tom případě k předpenetraci použijte jiný olej s nižším obsahem sušiny. Doporučujeme použít  údržbový a pečovací olej, který má sníženou  sušinu a penetruje  velmi vhodně – přiměřeně.  Předpenetraci  necháte do druhého dne zaschnout. Zasychání předpenetrace 24 hodin je nezbytně nutné. Pokud předpenetrace nebude suchá, tak následně aplikovaný barevný olej čirou předpenetrací napadne, rozpustí a pronikne ke dřevu a může způsobit nežádoucí barevné skvrny.   Předpenetrační vrstvu druhý den  po  řádném zaschnutí  lehce přebruste jemným smirkem  č. 180 až 220. Použitím předpenetrace tak  ještě dál sjednotíte povrch dřeva. Odstraníte  zbývající savější místa.  

Následná aplikace barevného oleje již zaručuje vysokou rovnoměrnost v barevnosti povrchu dřeva.

Při aplikaci barevného oleje ve dvou vrstvách také dodržujte odstup 24 hodin s lehkým přebrusem. Většinou přebrus není nutný. Nutnost přebrusu  je odvislá od druhu dřeva a dokonalosti povrchu.

Pokud chcete dobu pomalého zasychání urychlit na 6 hodin pro jeden aplikační  krok,  tak použijte na celý postup dvousložkový olej, tak zvaný olej typu 2 K.

Postup s  předpenetrací,  dodržujte zejména při  nanášení  tónovaných olejů s  odstíny dřev, které imitují, dub, ořech, kaštan a pod.. Ty obsahují určité procento.  černého pigmentu, který výraznost „kocourů“ zvyšuje. Jedná se o stejný postup, jaký je nutné dodržovat i při aplikací barevných napouštěděl  pod lazury. Stejný problém.  Nespoléhejte na to, že na malé plošce, kde jste provedli zkušební nátěr, je výsledek dokonalý.  Na ploše 5x3 metry ale už tak pěkný  být nemusí a vy se vyděsíte co jste udělali špatně. Chybu jste udělali v tom, že jste si aplikaci odzkoušeli na malé a ještě vybrané plošce. Výsledek byl dobrý a tak jste se mylně domnívali, že výše popsané postupy lze zjednodušit. Vypustit předpenetraci, ušetřit čas, práci a peníze. To zde ale nemusí platit.

Pokud tak učiníte a vzniknou výrazné barevné nerovnoměrnosti, kocouři, bude mít prakticky neodstranitelný problém. Pomůže pouze odbroušení celé plocha a začnout znovu.

Co je tedy důležitější a více pomáhá.  Ideální je obojí.  Faktem je ale to, že nesrovnatelně účinnější je předpenetrace, která dokáže poskytnout výborný výsledek i na ručně přebroušeném dřevě.  

Tento problém prakticky neexistuje u nesavých podkladů jako jsou dub, jasan, merbau a podobně. 

Na těchto a podobných dřevech, není nutné předpenetraci čirým olejem provádět. Přesto i zde buďte obezřetní a dobře si prohlédněte a posuďte  přebroušený povrch dřeva.

Poznámka:

při použití předpenetrace čirým olejem pod olej barvený, může být  vlivem snížené savosti podkladu výsledný odstín lehce světlejší. Potom je vhodné aplikovat další vrstvu, nebo mírně přitónovat předchozí vrstvu. Běžně se aplikují vždy 2 barevné vrstvy. Pokud chcete mít povrch zcela dokonalý, který zejména krátce po aplikaci bude odolávat „barevnému oděru“ , pak na poslední dokonale zaschlou barevnou vrstvu naneste ještě 1x čirý olej s dokonalým rozleštěním, nebo pečovací olej se sníženou sušinou.

Pečovací a udržovací oleje se sníženou sušinou se standardně používá k pravidelné povrchové údržbě olejů v průběhu roku. Jeho nízká sušina zajistí krásný vzhled bez zvyšování tloušťky spodních vrstev.

 Závěr: 

I při dodržení všech aplikačních zásad neočekávejte, že barevná rovnoměrnost se bude rovnat tisku dřeva na umělohmotném podkladu. Pracujete s živým materiálem a cílem není dosáhnout dokonalosti plastu.  

Varování:

Nikdy nesmíte oleje, pokud k tomu nejsou určeny, nanést v tlusté vrstvě bez stažení  nevsáklé části  a nechat  je zaschnout. Výsledkem by byl velmi dlouho lepkavý  nepříjemný povrch.

 

Dřeva  s vysokým obsahem taninů

Některá dřeva, jako je dub, akát, merbau a další,  obsahují velká množství taninů. Pokud chceme v exteriéru z estetických důvodů jejich povrch před povětrnostními vlivy chránit rostlinnými oleji je nutné si uvědomit některá rizika. Ta rizika jsou v podstatě dvě. Za prvé je to skutečnost, že taniny a další třísloviny jsou rozpustné ve vodě a pokud nejsou chráněny neporušenou vrstvou oleje dochází k jejich vyplavování. Vyplavené barevné složky dřeva potom stékají dolů a odkapávají na zem a mohou vážně znečistit světlou dlažbu a podobně.   Za druhé je to charakter olejů.  Rostlinné oleje na povrchu dřeva vytváří minimální povrch, který není tak mohutný jako u běžných nátěrových hmot . Povrch je sice částečně prodyšný,  ale na druhou stranu slabá vrstva  oleje, pokud je ještě rozleštěna , neodolává dlouhodobě působení povětrnosti. Výsledkem je skutečnost, že podle druhu použitého oleje je žádoucí povrch pravidelně každým rokem, nebo 1x za dva roky obnovovat. Vždy podle expozice. To je důležité pro zamezení vyplavování  barevných složek dřeva, ale i samotného oleje. Vyplavování se projeví jako  bělání až šednutí povrchu, kde zůstala už jenom celulosa.  Vrátit takto poškozenému dřevu původní barvu pomocí oleje bez odbroušení zešedlé vrstvy je obtížné.

U některých dřev, například merbau, ani dostatečně tlustá vrstva oleje vyplavování nezabrání.  Merbau pro exteriér, se musí nejdříve ponechat na povětrnosti pod  vlivem deště dva roky. Během této doby se přemíra barevných , ale krásných, taninů vyplaví. Bohužel krása vínově červené barvy zmizí. Použití merbau do exteriéru vždy pečlivě zvažte.

 

Aplikace bíle zabarvených olejů

Čistě bílý odstín u olejů nevyžaduje nutně předpenetraci.  Možné rozdíly v sytosti odstínu na savých a nesavých místech jsou prakticky neznatelné. Bude třeba povrch dřeva pouze přebrousit a aplikaci provádět podle již popsaného postupu. Bílé odstíny s šedým nádechem svědčí již přítomnosti černého pigmentu, který může být  příčinou viditelných rozdílů. Proto předpenetrace zde již může být důležitá i když ne tak nezbytná , jako u odstínu ořech, tmavý ořech, dub a podobně.

 První vrstvu bíle zabarveného oleje aplikujte štětcem, tamponem, houbičkou, nebo stříkáním se stahováním štěta to vždy v přiměřené vrstvě. Přísně sledujte zasychání. Při teplotě 18 - 23°C do cca 15 – 20 minut přebytečný olej dokonale setřete textilií, která nepouští chloupky a následně jinou suchou textilií, nebo padovacím kartáčem dokonale rozleštěte. Podle potřeby druhou vrstvu bíle zabarveného oleje  aplikujte opět až za 24 hodin. Nejlépe druhý den. Tím získáte  výraznější a barevně rovnoměrnější povrch. Standardní  postup.

 

Důležité doporučení, které nesmíte opomenout.

Pokud se z nějakého důvodu rozhodnete  bílou vrstvu oleje  opatřit dodatečně vrstvou čirého oleje, tak čirý olej aplikujte ve slabé vrstvě, nejlépe tamponem, nebo vhodným  štětcem, včas stáhněte a dokonale rozleštěte.  Barevný rozdíl mezi bílým povrchem s dodatečnou vrstvou čirého oleje, nebo bez  této vrstvy, prakticky nepoznáte. To ale s podmínkou, že nenanesete silnou vrstvu, třeba stříkáním a opožděně, nebo vůbec neprovedete stažení a rozleštění.  Zde bude již vidět lehký žlutavý barevný tón . Výsledek nebude nehezký , ale barevný rozdíl poznáte. Při aplikaci stříkáním, nesmíte vynechat současné  stahování aplikovaného oleje měkkým štětcem.

 

Opožděné setření přebytečného oleje a jeho zaschnutí.

Pokud se Vám stane, že opomenete včas setřít nevsáklý povrch a rozleštit, tak musíte postupovat následovně.

Na přischlý olej, který již rukou ani leštičkou „neutáhnete“, nanesete tlustší vrstvu stejného oleje, nebo nejlépe pečovacího oleje. Ne vysokosušinového.  Necháte dostatečně dlouho působit cca 30 i více  minut a to za stálého sledování možnosti lehkého setření a následně, bohužel pracně,  přebytečný olej setřete a rozleštíte.

Jistější výsledek dosáhnete nanesením  přiměřené  vrstvy  butylglykolu, nebo terpentýnu. Po cca 30 minutách kdy se  olej rozpustí, celou vrstvu setřete. Při použití terpentýnu olej stahujete prakticky současně s jeho aplikací. Odzkoušet. Povrch oleje zůstane matný. Po 24 hodinách zasychání nanesete novou vrstvu oleje. Tak vrátíte oleji původní vzhled.

 VAROVÁNÍ: seznamte se předem s bezpečnostním listem butylglykolu a odborným poučením ze strany prodejce.  Při zasažení oka je silně dráždivý a současně dráždí pokožku. Používejte ochranné brýle a gumové rukavice. Po celou dobu aplikace velmi intenzivně větrejte. Bez možnosti  intenzivního větrání butylglykol nemůžete používat.

Samovznícení olejů:

Při zasychání olejů se uvolňuje teplo. Proto musíte všechny od olejů znečištěné  hořlavé textilie, piliny a podobně, ukládat do kovové nádoby s vodou. Nikdy neodhazovat zmuchlané textilie do nádoby bez vody.