Tyto barvy slouží k nátěrům betonových povrchů. Betonové povrchy jsou velmi náročné na správný výběr vhodného nátěrového systému k jejich natření. Barvy dělíme na syntetické, vodou ředitelné, dvousložkové epoxidové a polyuretanové. Základním rozdělením je, zda se jedná o interiér nebo exteriér. Dalším kritériem je pak stupeň zátěže. Levnější barvu je možné zvolit pro méně zatížené prostory. Pokud se však jedná o často využívané nebo výrobní prostory, nešetřete a zvolte kvalitní dvousložkové barvy. Při aplikaci vždy dodržujte technologický postup předepsaný výrobcem.