Barvy určené k nátěrům střech neplní pouze dekorativní funkci. Mnohem důležitější je funkce ochranná, kdy tyto nátěry v konečném důsledku zabraňují následným průnikům vody střechou, která může být poškozena povětrnostními vlivy, netěsností asfaltových pásů, degradací nátěru a následným prorezavěním. Pro nátěry střech se používají specifické nátěrové hmoty dle typu podkladu (plech, asfaltové pásy, betonové krytina, atd.) Barvy na střechy mohou být vodou ředitelné, syntetické, případně stěrkové hmoty s hydroizolačními vlastnostmi. 

Ploty, ať už plechové, či z drátěného pletiva, je nutno z důvodu zachování dlouhé životnosti ošetřit vhodným nátěrovým systémem. Barvy na ploty můžeme rozdělit na syntetické, vodouředitelné, samozákladové (3 v 1), jednosložkové a dvousložkové. 

Pro dosažení požadovaného vzhledu a životnosti nátěru se vždy řiďte pokyny výrobce pro aplikaci daného materiálu.