Před novým i renovačním nátěrem fasády je nejdůležitější očištění od nečistot, vyspravení trhlin a nerovností a následná penetrace podkladu, která sjednotí savost a sníží spotřebu fasádní barvy. Penetrační nátěry odlišujeme dle typu zvolené fasádní barvy.