Izolační barvy se používají na překrytí nikotonových skvrn, fleků od rzí a protrklin, fixů, gafitti, a jinýho znečištění, které prostupuje do nových nátěrů. Tyto skvrny po namočení vzlínají do nových vrstev malířských barev. Izolační barvy nechte před další malbou dobře proschnout.