Vodou ředitelné jednovrstvé emailové barvy slouží k dekorativním a antikorozním nátěrům kovových podkladů bez nutnosti aplikace základní antikorozní barvy. Celý nátěrový systém se tudíž provádí jen jedním typem emailu a znamená úsporu času a nákladů. Samotný nátěr se provádí ve dvou, případně třech vrstvách, dle požadavku na tloušťku nátěru a antikorozní ochranu.