Odrezovače a odmašťovače jsou produkty sloužící k přípravě kovových povrchů před samotnou aplikací nátěrových hmot, neboť jen kvalitně připravený podklad je zárukou následné přídržnosti nátěrových systémů a jejich dlouhodobé výdrže. Tyto přípravky dělíme na vodou ředitelné a syntetické a dále na oplachové a bezoplachové. Pro dosažení požadovaného účinku je nutno postupovat přesně dle pokynů výrobce uvedených na obalu nebo v technickém listu.