Sauny patří k nejvíce namáhaným prostorům opatřovaným nátěry. Extrémní prostředí klade mimořádné nároky na kvalitu nátěru a odolnost.  Dřevo obložení je namáháno extrémní teplotou a vlhkostí, lavice pak navíc musí snést i lidský pot.

K nátěrům saun se používají pouze produkty k tomu speciálně určené.