Otěruvzdorné malířské nátěry a malby jsou nejpoužívanější a velmi oblíbené. Velkou výhodou je použitelnost i na starší malby, vysoká vydatnost a snadná aplikace. Obsahují hlinku a mleté vápence. Většinou se ředí z 15 až 20% vodou. Výslednou bělost a kryvost získávají až po zaschnutí.