31 bodů do věrnostního systému

Fasádní barva na bázi silikonové pryskyřice extrémně vodoodpudivá fasádní barva minerálního charakteru, vysoce propustná pro vodní páry, minimální sklon ke znečišťování. (Tónovatelné). Více >>
Výrobce: Caparol. Kód produktu: 858870

3 151 Kč s DPH

Skladem
ks

Fasádní barva na bázi silikonové pryskyřice extrémně vodoodpudivá fasádní barva minerálního charakteru, vysoce propustná pro vodní páry, minimální sklon ke znečišťování.Barvy na bázi silikonové pryskyřice AmphiSilan jsou ředitelné vodou, stálé na světle, odolné proti alkáliím a povětrnostním vlivům. Díky svému hydrofobnímu povrchu mají minimální sklony ke znečišťování a jsou i minimálně napadány mikroorganismy. Dostatečná propustnost nátěru pro vodní páry a kysličník uhličitý zaručuje, že se podklad udržuje nepoškozený. Barvy se hodí na veškeré minerální podklady jako staré a nové omítky, beton, vápenné a minerální barvy a zvláště pro objekty, chráněné památkovou péčí. Je rovněž nožné nanášet nátěry na veškeré disperzní barvy a omítky. Fasádní barvy AmphiSilan se hodí na natírání neporušených kombinovaných tepelně izolačních systémů a systémů sanačních omítek.

Vlastnosti:

 • ředitelné vodou
 • ekologické
 • s minimálním zápachem
 • netvoří film
 • odolné povětrnostním vlivům
 • hydrofobní, propustné pro CO2
 • odolné proti agresivním škodlivinám ve vzduchu
 • s minimálním pnutím
 • nejsou termoplastické

Příprava podkladu:

Nové vápenné omítky, vápenocementové a cementové omítky:

Nové omítky mají být vyschlé na povrchu a dostatečně zatvrdlé. Odstraňte omítky, které se otírají nebo uvolňují prach, a případnou slinutou vrstvu.

Staré pevné vápenné omítky, vápenocementové a cementové omítky:

Silně znečistěné plochy nebo plochy, napadené řasami, důkladně očistěte okartáčováním nebo vysokotlakým parním čističem. Napadení mechy a řasami odstraňte mechanicky, napadené plochy napusťte dosyta přípravkem Capatox, a nechte důkladně vyschnout.

Omítky, které na povrchu uvolňují písek:

Okartáčujte za sucha a celou plochu natřete základním nátěrem přípravkem AmphiSilan LF koncentrát, ředěným vodou v poměru 1 : 1.

Staré minerální nátěry:

Pevně držící nezvětralé staré nátěry očistěte za sucha nebo za mokra. Zvětralé minerální nátěry odstraňte a natřete základním nátěrem přípravkem AmphiSilan LF koncentrát, ředěným vodou v poměru 1 : 1.

Staré disperzní barvy a omítky:

U pevně držících disperzních barev a omítek, příp. u barev a omítek, které nekřídují, je třeba dbát na to, že přilnavost fasádních barev AmphiSilan je dobrá, ale propustnost pro vodní páry nebude mít požadovanou hodnotu kvůli danému starému nátěru. Špatně držící disperzní barvy a omítky se musí odstranit vhodným odstraňovačem, nebo očistěním proudem páry.

Vláknité cementové desky:

Při natírání nenatřených vláknitých cementových desek může u desek, u nichž ještě neproběhla dostatečná karbonatace, docházet speciálně při nátěrech středních až tmavých barevných odstínů k vykvétání. Zde doporučujeme izolační nátěr např. přípravkem Disbon 481Uniprimer .

Opravy omítek:

Při opravách otevřených trhlin a poškozených omítkových ploch je třeba dbát na to, aby malta na opravu odpovídala svou pevností a strukturou dané omítce.

Opravená místa musí být před provedením nátěru dostatečně zatvrdlá a vyschlá.

Malá poškozená místa se mohou vyrovnat fasádním tmelem Sylitol Fassadenspachtel.

Příprava materiálu:

AmphiSilan koncentrát řeďte před použitím čistou vodou v poměru 1:1

AmphiSilan fasádní barvu a AmphiSilan Compact před použitím promíchejte. V případě potřeby řeďte max. 10% vody.

Spotřeba:

 • AmphiSilan koncentrát: Cca 200 - 300 g/m2 smíchaného materiálu (směrná hodnota bez záruky, přesnou spotřebu stanovte na zkušební ploše).
 • AmphiSilan fasádní barva: Cca 400 - 700 g/m2 na pomocný a finální nátěr (směrná

hodnota bez záruky, přesnou spotřebu stanovte na zkušební ploše).

AmphiSilan Compact: Cca 500 – 800 g/m2 na jeden nátěr (směrná hodnota bez záruky, přesnou spotřebu stanovte na zkušební ploše).

Doba schnutí:

Při +20°C a relativní vlhkosti vzduchu 65 % budou bar vy vyschlé na povrchu za 2 - 3 hodiny a schopné dalšího nátěru za 12 hodin. Při nižší teplotě a vyšší vlhkosti vzduchu se doba vysychání prodlužuje.

Čištění nářadí:

Okamžitě po použití vodou.

Kontaktujte nás!