Caparol acryl star
Caparol acryl star

1 784 Kč s DPH

Skladem - Zboží je skladem a bude odesláno v běžných dodacích lhůtách
ks

Caparol AcrylStar, se hodí zvláště na nové, nenatřené omítky i na renovační nátěry na dostatečně přilnavých starých nátěrech a pevných nosných podkladech. (Tónovatelné). Více

Výrobce: CaparolKód produktu: 309367 Doprava a platba

Caparol AcrylStar, se hodí zvláště na nové, nenatřené omítky i na renovační nátěry na dostatečně přilnavých starých nátěrech a pevných nosných podkladech.Vlastnosti:

Ředitelná vodou, ekologická a s minimálním zápachem, odolná vůči oděru, vodoodpudivá, difúzní, odolná proti povětrnostním vlivům.

Materiálová báze:

Akrylát

Balení: 25 kg

Odstín:

Bílý. Lze tónovat tónovacími barvami Alpinacolor nebo AVA. Potřebné celkové množství smíchejte navzájem tak, aby se zabránilo rozdílům barevného odstínu.

Vhodné podklady:

Podklady musí být suché a zbavené nečistot i odpuzujících částic.

Příprava podkladu:

Nové vysoce hydraulické vápenné omítky, vápenocementové a cementové omítky:

Nové omítky mají být vyschlé na povrchu a dostatečně zatvrdlé (nechte 2 - 4 týdny vyschnout bez nátěru). Odstraňte omítky, které se otírají nebo uvolňují prach, a případnou slinutou vrstvu. Naneste základní nátěr přípravkem Caparol Tiefgrund LF.

Staré pevné omítky, škrábané, stříkané a ušlechtilé omítky:

Silně znečistěné plochy důkladně očistěte vysokotlakým čističem. Místa s výskytem řas napusťte dosyta přípravkem Capatox, a nechte cca 24 hodin působit.

Naneste základní nátěr přípravkem Caparol Tiefgrund TB.

Omítky, které na povrchu uvolňují písek:

Pečlivě okartáčujte. Napusťte dosyta základním nátěrem přípravkem Caparol Tiefgrund TB dvakrát za sebou do mokré vrstvy.

Těžký beton (nenatřený):

Odstraňte znečistění od odbedňovacího oleje, tuků a vosků pomocí vysokotlakého čističe s přídavkem prostředků na rozpouštění tuků. Větší vadná místa opravte vhodnou maltou. Základní nátěr proveďte přípravkem Caparol Tiefgrund TB. Na fasádní plochy ze železobetonu doporučujeme nátěrové hmoty, tlumící působení CO2, jako barvu na beton DISBOCRET 515, a při armování trhlin DISBOCRET 518 Flex-Finish. Při úpravě podkladů a nanášení nátěrů dodržujte technické informace.

Staré nátěry vápennými, cementovými a minerálními barvami:

Mechanicky odstraňte. Naneste dosyta základní nátěr přípravkem Caparol Tiefgrund TB jednou až dvakrát za sebou do mokré vrstvy.

Staré neporušené nátěry disperzních, olejových a lakových barev, vrstvy omítek na bázi umělých pryskyřic (s výjimkou povrchu kombinovaných tepelně izolačních systémů):

Dobře očistěte, překontrolujte, zda jsou podklady nosné. Olejové a lakové barvy zdrsněte mechanicky nebo vhodným rozpouštědlem. Naneste základní nátěr přípravkem Capatect Penetrace pod omítky.

Pevně držící, ale křídující nátěry disperzních, olejových a lakových barev:

Okartáčujte za sucha, naneste základní nátěr přípravkem Caparol Tiefgrund LF.

Odlupující se nebo porušené nátěry disperzních, olejových a lakových barev, vrstvy omítek na bázi umělých pryskyřic (s výjimkou povrchu kombinovaných tepelně izolačních systémů):

Odstraňte beze zbytku. Natřete základním nátěrem přípravkem Caparol Tiefgrund TB. Další nátěry provádějte podle počasí až za 1 - 2 dny vysychání.

Opravy omítek:

Při opravách otevřených trhlin a poškozených omítkových ploch je třeba dbát na to, aby malta na opravu odpovídala svou pevností a strukturou dané omítce. Opravená místa musí být před provedením nátěru dostatečně zatvrdlá a vyschlá.

Príprava materiálu:

Materiál před použitím promíchejte. V případě potřeby řeďte čistou pitnou vodou – max. 20%.

Nanášení materiálu:

Natíráním nebo válečkem.

Skladba nátěru.

  • Základní nátěr: Barva AcrylStar, ředěná max. 20 % vody.
  • Finální nátěr: Barva AcrylStar, ředěná max. 10 % vody.

Spotřeba:

Cca 200 - 350 g/m2 na jeden pracovní postup na hladkém podkladu (směrná hodnota bez záruky, přesnou spotřebu stanovte na zkušební ploše).

Podmínky zpracování Minimální teplota při zpracování: (Teplota okolního vzduchu, materiálu a podkladu při zpracování a vysychání): Nesmí poklesnout pod +5°C. Nezpracovávejte za p římého slunečního záření, za deště nebo silného větru. Pozor na nebezpečí nočních mrazů!

Upozornění:

Aby bylo možné dosáhnout speciálních vlastností tohoto výrobku, nesmí se míchat s jinými výrobky. Aby se zabránilo značení jednotlivých tahů, nanášejte celou plochu najednou, dokud je barva mokrá.

Doba schnutí:

Při +20°C a relativní vlhkosti vzduchu 65 % bude barv a vyschlá na povrchu a schopná dalšího nátěru za 4 - 6 hodin, za 24 hodin odolná proti dešti. Při nižší teplotě a vyšší vlhkosti vzduchu se doba vysychání prodlužuje.

Čištění nářadí:

Okamžitě po použití vodou.

Parametry
Balení 25 kg