Caparol Capagrund 10 L

15 bodů do věrnostního systému

Capagrund Pigmentovaný základní prostředek pro vnitřní i vnější použití. (Tónovatelné). Je vhodná na nosné minerální podklady, staré nátěry, hladké betonové plochy. Více

Výrobce: Caparol Kód produktu: 735241

1 550 Kč s DPH
Skladem
ks

Capagrund

Oblast použití

Pigmentovaný základní prostedek pro krycí základní nátry minerálních podklad v exteriéru i interiéru, jakož i k základním nátrm starých disperzních omítek a tepeln izolaních systém. Jako základní nátr pod rozpouštdlové polymerní barvy. Zvlášt vhodný k základnímu nátru hladkých podklad ped dalším ošetením disperzními omítkami. Capagrund výborn pilne k hladkému podkladu a usnadní nanášení omítek a vytváení struktury.

Vlastnosti

Připravený k použití, vodou editelný, píznivý pro životní prostedí, s minimálním zápachem, s výbornou pilnavostí.
Technická data Hustota: g/cm3. Materiálová báze Akrylátová disperze podle DIN 55 945.

Balení 2,5 a 10 l.

Odstín Bílý. Pomocí technologie ColorExpress lze tónovat v široké škále barevných odstín. Samostatné tónování je možné pidáním až 25% tónovacích barev na disperzní bázi Alpinacolor nebo AVA. Nátr by ml být natónován do odstínu finálního nátru.

Skladování

V chladu ale ne na mrazu.

Zpracování


Vhodné podklady Veškeré bžné minerální povrchy stn v exteriéru i interiéru, jakož i staré disperzní omítky. Píprava podkladu Podklad musí být suchý, istý, nosný, bez uvolujících se souástí.

Příprava materiálu

Materiál je pipraven k použití. Ped aplikací jej jenom krátce promíchejte. V pípad poteby je možné materiál edit max. 3% vody.

Nanášení materiálu

Natíráním, válekem nebo nástikem. Pi aplikaci nástikem je teba materiál dobe promíchat a pefiltrovat. Pokyny pro nanášení zaízením Airless: Úhel nástiku 50o Tryska 0,026 – 0,031´´ Tlak 150 – 180 bar

Spotřeba

Na hladkém podkladu cca 150 – 200 ml/m2. Pesnou spotebu stanovte na zkušební ploše.
Podmínky zpracování Minimální teplota vzduchu, podkladu a materiálu 5o C.
Doba schnutí Pi teplot 20o C a 65% vlhkosti je možné nanášet další vrstvy po 12 hodinách. Nižší

Pigmentovaný základní prostředek pro vnitřní i vnější použití.

Balení 10L