Upřesněte výběr produktu
Varianta neexistuje

403 Kč s DPH

Skladem - Zboží je skladem a bude odesláno v běžných dodacích lhůtách
ks

Ochranná lazura na dřevo. Více

Výrobce: ChemolakKód produktu: P00281-2 Doprava a platba

CHEMOLUX S Klasik je syntetická lazura s matným vzhledem, určená na ochranu a dekoraci dřeva. Vyniká intezivní ochrannou proti vlhkosti, odolností vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Zvýrazňuje přirozenou krásu dřeva. Vsakuje do hloubky a na povrchu vytváří jemný film, čímž umožňuje dýchání dřeva. Nepoužívejte na nátěry předmětů přicházejících do přímého styku s potravinami, krmivy, pitnou vodou a na natírání dětského nábytku a hraček.

Postup:

Po důkladném promíchání nanášejte na suché, čisté, odmaštěné dřevo zbavené pryskyřičných ploch. Povrch dřeva před každým nátěrem přebruste a odstrańte prach.

Nové neošetřené dřevo do exteriéru - 2 až 3 vrstvy v intervalu 24 hodin

Opravné nátěry a dřevo do interiéru - 1 až 2 vrstvy v intervalu 24 hodin

Dlouhodobá ochrana v exteriéru proti biologickým škůdcům a povětrnostním vlivům:

- 1 vrstva biocidního napouštědla 

pak 2 - 3 vrstvy CHEMOLUXU S Klasik v intervalu 24 hodin.

Nevsáknutou lazuru do 15 minut setřete hadrem. Při natírání větších ploch doporučujeme sjednotit barevný odstín, smícháním obsahu jednotlivých obalů.

Vydatnost: 8-12m2/L v závislosti na savosti podkladového materiálu

Ochrana zdraví při práci, první pomoc a skladování:

Při používání nejezte, nepijte ani nekuřte. Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch. při uasažení očí je okamžitě důkladně vypláchněte vodou a v případě těžkostí vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení pokožky omyjte potřísněné místo vodou a mýdelem a ošetřete regeneračním krémem. Uchovávejte při teplotě +5 až +25 °C.

Likvidace obalů a odpadů:

Zacházejte jako s nebezpečným odpadem v souladu s platnými zákony. Zbytky obsahu odevzdejte ke spálení v určené spalovně nebo ukládejte na určených skládkách průmyslových odpadů. Vyčištěný obal lze likvidovat jako druhotnou surovinu. Kategorie odpadu: N - nebezpečný odpad, kód odpadu: 08 01 11, Kód odpadu obalu: 15 01 10. Výrobek si uchovává své užitkové vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do data spotřeby.

Parametry
Balení 2,5 L