Upřesněte výběr produktu
Varianta neexistuje

od 76 Kč s DPH

Morys - Hloubková Penetrace na zdivo, SDK, beton, atd.
Více

Výrobce: MORYSKód produktu: P00546 Doprava a platba

MORYS HLOUBKOVÁ PENETRACE se používá jako základní nátěr všech savých anorganických materiálů, pro zpevnění a sjednocení podkladu. Vyznačuje se výborným smáčením a vysokým průnikem do podkladu. Lze jej užít i samostatně pro zamezení průniku vody, ke zvýraznění „mokrého“ vzhledu přírodních kamenů, cihel a jiných savých obkladů. Používá se na staré i nové omitky, cihelné zdivo, cementové povrchy, pórobeton, sádrokartonové, dřevotřískové a cementopískové desky apod. Pro svou vysokou pronikací schopnost je určen k penetrování všech betonových povrchů pod ochranné barvy, samonivelační a izolační stěrky.

 

Schválení

Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě. Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.

 

Složení

Směs vody, nanodisperze styren-akrylátového kopolymeru a aditiv.

 

Parametry

hustota                                                1010 kg/m3

vzhled                                                 slabě mléčná kapalina

 

Příprava podkladu

Podklad musí být soudržný, nemastný, čistý, suchý, bez vodorozpustných solí, nové omítky musí být vyzrálé. Staré nesoudržné nátěry je nutné odstranit. Všechny nenatírané povrchy důkladně zakrýt!

 

Aplikace

Nanáší se převážně v jedné vrstvě, u silně savých podkladů ve dvou vrstvách. Při teplotě vzduchu a podkladu 20 °C a relativní vlhkosti 65 % je penetrační nátěr přetíratelný po 4-6 hodinách. Aplikace dalších hmot je možná až po dokonalém zaschnutí penetrace. Aplikační rozmezí teplot pro nanášení je od +5 °C do +30 °C.

 

Způsob nanášení

Válečkem, štětcem, stříkáním.

 

Spotřeba

0,05-0,2 l/m2 podle savosti podkladu.

 

Ředění

Ředit vodou 1:1 až 1:4. U extrémně savých podkladů, a nanášet ve dvou vrstvách.