Parketové podlahy jsou silně namáhaným prvkem interiéru, proto je třeba jejich povrchové úpravě a ošetření věnovat patřičnou péči v podobě kvalitního nátěru. Nátěr by měl odolávat mechanickému poškození ve formě oděru a ošoupání a dále zabránit pronikání vody do dřeva a následnému bobtnání parket.

K nátěrům parket se používají impregnace, k ošetření parket tvrdé voskové oleje, parketové laky v kombinaci s mořidly pro probarvení podkladu, případně krycí barvy.