Výrobky určené k odmaštění, čištění a  ředění nátěrových hmot. Pro ředění běžných syntetických barev se používá ředidlo S6006 pro aplikaci štětcem a S6001 pro aplikaci stříkáním. K ředění nátěrových hmot používejte vždy pouze ředidla předepsaná výrobcem pro daný typ barvy, jinak hrozí její znehodnocení. Rovněž dodržujte předepsaný poměr ředění, aby nedošlo k jejímu přeředění a tím zhoršení kryvosti. Pro přípravu podkladu odmaštěním použijte technický benzín, líh nebo speciální odmašťovače.