Společnost Stachema patří mezi přední výrobce barev a stavební chemie v České republice. Její výrobky pokrývají široké spektrum požadavků na kvalitní povrchovou úpravu a ochranu všechn typů podkladů.