Syntetické barvy na radiátory jsou speciální, teplotně odolné, ochranné a dekorativní nátěry pro použití na topná tělesa. K ředění a čištění nářadí používáme vhodné ředidlo.