Venkovní laky na dřevou slouží k povrchové ochraně dřeva, na kterém vytváří nepropustnou vrstvu a tím jej chrání před povětrnostními vlivy a poškozením.Venkovní bezbarvé laky na dřevo v exteriéru však používejte s rozvahou. Většinou je doporučujeme na dřevo, které nepřichází do přímého styku s vodou, nejlépe umístěné pod střechou, mimo přímý dopad slunce a povětrnostních vlivů. Tyto laky se nehodí k nátěrům plotů, štítů, pergol, venkovního obložení.  Na tyto typy nátěrů je vhodnější lazura.