Vodou ředitelné barvy na střechy a kovové ploty se používají k dekoraci a ochraně kovových prvků střech nebo plotů. Tyto nátěry v konečném důsledku zabraňují následným průnikům vody střechou, která může být poškozena povětrnostními vlivy, netěsností asfaltových pásů, degradací nátěru a následným prorezavěním. Pro nátěry střech se používají specifické nátěrové hmoty dle typu podkladu (plech, asfaltové pásy, betonové krytina, atd.).